Volkan Uyanık, Girişimci

“Yeniden bir iş kurmuşken ve tamamen işe konsantre olmuşken en çok acabalarla boğuşurken Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin bir koçluk toplantısına bir başka acaba ile katıldığımda koçluğa duyduğum önyargıdan kurtulup Burcu Hanımla çalışmaya başladık.
Önyargımın en büyük sebebi ise son zamanlarda etrafımdan birçok insanın da koçluk yapmaya başlaması ve katkılarının ne olabileceğine dair şüphemdi.
Ancak Burcu Hanımla çalıştığımız dönem; günü yakalamak, yoğunluk körlüğünü yenmek ve anda kalarak yaratıcılığı desteklemek amaçlarıma ulaşmak için, tavsiye ya da yönlendirme yerine farkındalığı arttırarak ve farkındalığı arttırıcı kaynaklara yönlendirerek çok olumlu katkılarda bulundu.
Başta koçluğa önyargıyla yaklaşan biri olarak, artık koçluk hizmetinin, dinamikleri hızla değişen iş dünyasında, sürekli ve rutin şekilde alınması gereğine inanıyorum.”

Volkan Uyanık, Girişimci

Author Profile

admin
Kişisel ve kurumsal başarı motivasyonunda yaratıcı düşünce, etkili koçluk, kinestetik düşünme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri Burcu Yularcı ve takımı.